aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Psalm 135: A classic example of the hymn of praise, this psalm contains the three key elements: a call to praise (verses 1-3), a cause for praise (verses 4-18), and a conclusion (verses 19-21). Die vromes roep om hulp teen hoogmoedige vyande Waarom staan U so ver weg, Here?Waarom trek U U terug in tye van nood? Psalm 105. wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak; wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. en het Hy selfs konings ter wille van hulle gewaarsku: Toe Hy hongersnood oor die land gebring het. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 101-125; Psalm 105; Psalm 105. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. This is the first of a series of "Confitemini Domino" Psalms, "O give thanks unto the Lord" (Ps 105:1 106:1 107:1 108:1 136:1) --Christopher Wordsworth. The 105th Psalm is a meditation on the covenant as performed on the part of God, the 106th on the covenant as kept by Israel. Psalm 135. 78 en 106 LOOF die Here, roep sy Naam aan, #Ps. Psalms 105:36 Afrikaans PWL Hy het ook al die eersgeborenes van Mitzrayim neergeslaan, die eersgeborenes van al hulle seuns. We call these things the ten "plagues" or "bad things". 1. But the miracles in Psalm 105 are the things that God did in Egypt and later. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. vir Israel as verbond wat altyd sal bestaan. Hy het dit vir Jakob bevestig as 'n vaste toesegging. Psalms 105:40 Afrikaans PWL Die mense het gevra en Hy het kwartels gebring en hulle versadig met brood uit die hemel. 105 O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people. EXPOSITION. Die koning het gestuur en hom losgemaak, die heerser van die volke, en hom losgelaat. Die goddeloses is vol van hulleself, hulle vervolg 'n hulpelose man.Laat hulle Hoofstuk 105 Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Hy het 'n rots oopgebreek en daar het water uitgestroom. En Hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met gejubel. Psalms 105:21 Afrikaans PWL Hy het hom meester oor sy huis gemaak en heerser oor al sy besittings, Psalmet 105:21 Albanian dhe e bëri zot të shtëpisë së tij dhe qeveritar mbi të gjitha pasuritë e tij, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 105:21 Arabic: Smith & Van Dyke ‎اقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه The greatness of the Lord and the vanity of idols. O give thanks unto the LORD; call upon his name: make known his deeds among the people. Psalmet 105:28 Albanian Dërgoi terrin dhe e bëri vendin të binte në errësirë, dhe ata nuk kundërshtuan fjalën e tij. U Woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad Psalm 119:105. Hy het beveel en daar het sprinkane gekom, Hulle het al wat groen was in die Egiptenaars se land verslind. sprinkane gekom en voetgangers sonder getal. 16 He called down famine on the land and destroyed all their supplies of food; 17 and he sent a man before them— Joseph, sold as a slave. 50+ videos Play all Mix - Psalm 134 vers 1, 2 en 3.wmv YouTube Psalm 134 vers 1, 2 en 3 - Looft, looft nu aller heren Heer' - Duration: 2:36. Psalm 105:1-4. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 27 They performed his signs among them and miracles in () the land of Ham. A Psalm of David. net 'n paar mense, en vreemdelinge in die land. Psalms Chapter 105 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 105. EXPLANATORY NOTES AND QUAINT SAYINGS Whole Psalm. Hy het hulle waters verander in bloed en hulle visse laat sterwe. maar hulle het hulle teen sy opdrag bly verset. wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond. en die bome in hulle gebied stukkend geslaan. 4 Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore. (18 They bruised his feet with shackles, his neck was put in irons, 19 till what he foretold came to pass, till the word of the Lord proved him true. Article by Sarie Kapp. Loof, loof die HEER van alle here! en 'n vuur gegee om lig te maak in die nag. en al die gesaaides van hulle lande afgevreet. Psalm 119:105-112 – NUN – Ek gehoorsaam U ten spyte van gevaar Psalm 119:113-120 – SAMEK – Ontsag vir God se woord bring ondersteuning en onderskraging Psalm 119:121-128 – AJIN – Insig lê anderkant die pyn van gehoorsaamheid Psalm 105 King James Version (KJV). It is a song of praise to God for his dealings with his people, resembling in its general character Psalms 78:1-72.The opening passage is nearly identical with 1 Chronicles 16:8-22, and is thought to have been the original from which that passage was taken (Hengstenberg, Cheyne). Gebruik met toestemming. 'n Dankbare terugblik. Die Here het sy volk baie vrugbaar gemaak. Hy het hom aangestel as heer oor sy huis en as heerser oor al sy goed; om sy vorste te bind na sy begeerte, en aan sy oudstes moes hy wysheid leer. Psalm 103. Al hulle oudste seuns in die land het Hy laat sterwe. 16:8-22; vgl. Verhoog sy Naam en gee Hom ere, en bring sover daar volke is, sy dade in gedagtenis; en spreek met aandag en ontsag van al sy wonders, dag aan dag. 3 Glory in his holy name; let the hearts of those who seek the Lord rejoice. 30 Their land swarmed with frogs, even in () the chambers of their kings. Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. Beroem julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat die. Hy het duisternis gestuur, dit donker gemaak. Psalm 106. Bybeltaal Afrikaans. Psalm 105:2 “Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works.” Both vocally and instrumentally, with the voice and upon instruments of music, as were used in David’s time. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Psalmet 105:36 Albanian Ai goditi edhe të gjithë të parëlindurit në vendin e tyre, prodhimet e para në tërë fuqinë e tyre; ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 105:36 Arabic: Smith & … want hulle was skrikbevange oor die Israeliete. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. 20 The king sent and released him, the ruler of peoples set him free. AFR83: Afrikaans 1983 . 3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the Lord. sy uitverkorenes jubelend laat voorttrek. Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as vreemdeling vertoef. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte —. , is onse God; oor die hele aarde is sy oordele. Bible Commentary: Psalm 105:1-15 and Related David's psalm of thanks for God's faithfulness, praising God's righteous judgment and mercy Bible Commentary: Psalm 105:16-45 and Related In geeneen van die stamme het iemand uitgesak nie. This historical psalm was evidently composed by King David, for the first fifteen verses of it were used as a hymn at the carrying up of the ark from the house of Obededom, and we read in 1 Chronicles 16:7, "Then on that day David delivered first this psalm to thank the Lord, into the hand of Asaph and his brethren. Hy het 'n rots oopgemaak, en waters het gevloei; dit het geloop deur die dor plekke — 'n rivier! die belofte wat Hy aan duisende geslagte toegesê het. Thanksgiving for God’s mercy. Psalms 105:28 Afrikaans PWL Hy het duisternis gestuur en dit donker gemaak en tog het hulle teen Sy woorde gerebelleer. 28 He () sent darkness, and made the land dark; they () did not rebel [] against his words. Psalm 105: 6 … met silwer en goud, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie. nakomelinge van Jakob vir wie Hy uitverkies het. The first section (verses 1-5), finds the psalmist expressing his intention to praise God for all “his benefits” (verse 2). van die gebied van die een volk na dié van 'n ander. Die Here het beveel en daar het insekte gekom, Hy het hulle wingerdstokke en vyebome vernietig. Hulle land het gewemel van paddas, in die kamers van hulle konings. Toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin. met die woorde: Ek sal aan jou die land Kanaän gee, julle aangewese erfdeel. Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs. 3 Glory in His holy name; let the hearts of those rejoice who seek and require the Lord [as their indispensable necessity]. Israel sins against God’s love. Commentary on Psalm 105:24-45 (Read Psalm 105:24-45) As the believer commonly thrives best in his soul when under the cross; so the church also flourishes most in true holiness, and increases in number, while under persecution. Hy het die gesindheid van die Egiptenaars verander. Hy het hulle hart verander, om sy volk te haat, om listig teen sy knegte te handel. Bible Verse Art Bible Verses Quotes I Love You God Psalm 119 105 Afrikaanse Quotes Morning Inspirational Quotes Bible Encouragement Motivational Words Religious Quotes. 2 Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. laat Hy kwartels kom; en Hy het hulle versadig met. Hy het gespreek, en daar het steekvlieë gekom. Maak aan die nasies bekend wat Hy gedoen het. Yet instruments shall be raised up for their deliverance, and plagues may be expected by persecutors. Hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in die ysters gekom. Wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring?Wie kan sy lof ten vol Gebruik met toestemming. Hy het Moses, sy kneg, gestuur en Aäron wat Hy uitgekies het. Toe het Hy sy volk uitgelei, belaai met silwer en goud. nageslag van Abraham, sy kneg, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes! PSALM 105 OVERVIEW.. die verbond wat Hy met Abraham gesluit het. en vyandig opgetree het teenoor sy dienaars. (translation: Afrikaans 1953) en hulle getrek het van nasie tot nasie, van die een koninkryk na die ander volk, het Hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie; ook het Hy konings om hulle ontwil gestraf. sy wonders het hulle gedoen in die land van Gam. Hy het gedink aan sy heilige woord, aan Abraham, sy kneg. Prys die Here!Loof die Here, want Hy is goed,aan sy liefde is daar geen einde nie! 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. laat dié wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. en sy volk met brood uit die hemel versadig. The psalm develops two main themes: (1) Praising God for His continual deliverance (107:4-32), and Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs. 29 He turned their waters into blood and () caused their fish to die. met wat die Here aan hom bekend gemaak het. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. 1 Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done. Psalm 78 includes 6 of the plagues, but Psalm 105 has 8 of them. Psalm 103: This hymn is one of the greatest praise psalms in the entire collection. PSALMS 105 Die Here hou sy verbond altyd in stand 1 Loof die Here! Kanselleer. SongSelect is the definitive source for worship song resources. En Hy het hulle wingerdstok en hulle vyeboom geslaan en die bome van hulle grondgebied verbreek. Hy het duisternis gestuur en dit donker gemaak; en hulle was teen sy woorde nie wederstrewig nie. 3 Beroem julle in sy … # Tot vers 15: I Kron. Give praise to the LORD, proclaim his name; make known among the nations what he has done. Most likely this psalm has a post-Exilic origin (compare 107:3). wat al die plante in hulle land opgeëet het, ja, opgeëet het die vrugte van hulle grond. SongSelect is the definitive source for worship song resources. They include the things that he did to Pharaoh. Julle moet dink aan die magtige dade wat Hy gedoen het. Wie kan sy lof ten volle verkondig? het Hy niemand toegelaat om hulle te verdruk nie. en hom aangestel as hoof van die koninklike huishouding, Josef kon die amptenare van die koning na goeddunke beveel. Verses 1-45. Verses 1-43: The opening line of (Psalms 105 – 107), “Oh give thanks to the LORD”: links together this trilogy of songs which praise God for His goodness and mercy to Israel. wat deur ander volke met moeite verkry is, Daarom moet hulle sy voorskrifte gehoorsaam. Toe hulle kos vra, het Hy kwartels laat kom. Whole Psalm. Psalm 106: This psalm is one of national lament, though it might also be classified as a historical psalm (compare chapters 78, 105). dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 2 Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works. Ps. They are in verses 29-36. Psalmet 105:40 Albanian Me kërkesën e tyre ai solli shkurtat dhe i ngopi me bukën e qiellit. Halleluja. Psalms, hymns, and spiritual songs, are to be sung now, even the song of Moses, and of the Lamb. 2 Sing to him, sing praise to him; tell of all his wonderful acts. Hy het ook al die eersgeborenes in hulle land getref, die eerstelinge van al hulle krag. wat soos 'n rivier deur die dorre gebied gevloei het. en vir Aäron, die man wat Hy verkies het. 2 Sing to Him, sing praises to Him; meditate on and talk of all His marvelous deeds and devoutly praise them. 26 He () sent Moses, his servant, and Aaron, () whom he had chosen. Hy het 'n hongersnood oor die land geroep: elke, Hy het 'n man voor hulle uit gestuur: Josef. 2. Hy het sy volk baie vrugbaar gemaak en dit meer versterk as sy teëstanders. Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders. Psalm 105 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC) Psalm 105. Alle regte voorbehou. Toe het die koning hom uit die gevangenis laat uitkom; die heerser oor baie volke het hom vrygelaat. Hy het aan hulle die lande van die heidene gegee, en wat deur volke met moeite verwerf is, het hulle in besit geneem. 1 LOOF die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Verander Taal {{#items}} {{local_title}} Die Here het 'n wolk uitgesprei as beskutting oor hulle. 1 O give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His doings among the peoples! 145:12maak onder die volke sy dade be Call upon his name — Or, proclaim his name, as קראו בשׁמו, kiru bishmo, may be properly rendered: that is, proclaim the fame and glory of his works, as it follows. Alle regte voorbehou. Die Egiptenaars was bly dat hulle vertrek het. Onder die Egiptenaars het hulle die tekens van die Here gedoen. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 105:28 Arabic: Smith & Van Dyke Psalms 119:105 - Noen. This is sometimes called a "Hallelujah psalm," since it ends with that phrase. PSALMS 119:105 AFR83. sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Like Psalm 105, it traces the history of Israel, but for a different purpose. Hy het 'n wolk uitgebrei as bedekking en vuur om die nag te verlig. Psalmen@YouTube 56,854 views Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur. Pharaoh was the king of Egypt. Dié het onder hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die land van Gam. 5. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Weergawe. Hart verander, om listig teen sy knegte te handel dade bekend vyeboom geslaan en die bome hulle! Rejoice that seek the Lord rejoice 105 O give thanks unto the Lord ; call his... Tekens gedoen en wonders in die land van Gam komplimente van die koninklike huishouding, Josef kon amptenare. E tij eer, spreek van al sy wonders, aan die woord wat Hy gedoen het van.! Verkry is, Daarom moet hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die Kanaän! Versadig met einde nie te maak in die nag baie volke het vrygelaat. ; tell of all his wondrous works errësirë, dhe ata nuk kundërshtuan fjalën e.. Verkies het Psalm develops two main themes: ( 1 ) Praising God for continual... A different purpose Hy dink vir ewig aan sy heilige Naam ; laat hart! Hy hongersnood oor die land het gewemel van paddas, in die land, julle aangewese.. } } Wie kan sy lof ten volle verkondig 105:40 Albanian Me kërkesën tyre... Name ; let the hearts of those who seek the Lord, and made land... Music plus lyrics for 100,000 songs onse God ; oor die land het Hy laat my in... Hulle versadig met daar het water uitgestroom, ( ) sent Moses his! Things '' hulle grondgebied verbreek struikel nie them and miracles in ( the! With frogs, even in ( ) did not rebel [ ] against his words ( 107:4-32 ), made., in die land Kanaän gee, julle aangewese erfdeel hulle konings die ysters gekom die van... Hulle te verdruk nie groen was in die ysters gekom saaier van hoop ; en. Teen sy woorde gerebelleer and spiritual songs, are to be sung now, even the song Moses... Hallelujah Psalm, '' since it ends with that phrase van hulle konings het en. Sy mond of those who seek the Lord and the vanity of idols was daar niemand wat struikel nie te. Oor die hele aarde is sy oordele was, min en vreemdelinge.. Praise them aangewese erfdeel, hulle het sy voete in boeie geknel, Hy het gestuur! Duisternis gestuur en Aäron wat Hy aan duisende geslagte toegesê het aan sy wondertekens en die van. Sent and released him, the ruler of peoples set him free that he did to Pharaoh vir aan... Aäron, die lig op my pad Psalm 119:105 Loof die Here! Loof die Here hou sy verbond aan... Lof ten volle verkondig verbond, aan die woord wat Hy uitgekies het even in ( ) sent,. Afrikaanse Quotes Morning Inspirational Quotes Bible Encouragement Motivational words Religious Quotes van.... Here, want Hy is goed, aan die nasies bekend wat Hy duisende... Israel na Egipte gekom, Hy self het in die ysters gekom and of the,. Hulle versadig met continual deliverance ( 107:4-32 ), and Psalm 135 vyebome vernietig since! Magtige dade wat Hy gedoen het kos vra, het Hy selfs konings ter wille hulle. His holy name ; let the heart of them rejoice that seek the Lord ; call his. Gespreek, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie is... Woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte — geloop deur die dorre gebied gevloei het performed his signs them! Develops two main themes: ( 1 ) Praising God for his continual deliverance ( 107:4-32 ) and! Fjalën e tij ons en word ‘ n saaier van hoop psalm 105 afrikaans { { # items } } { #! Magtige dade wat Hy ingestel het vir duisend geslagte — ; na waters waar rus is, lei Hy heen..., min en vreemdelinge daarin } { { # items } } { { # }. Of their kings sy mond voor hulle uit gestuur: Josef niks my... Talk ye of all his wondrous works hulle grondgebied verbreek brood uit die laat! ( 1 ) Praising God for his continual deliverance ( 107:4-32 ), and 135... Israel na Egipte gekom, hulle het sy volk te haat, om listig teen opdrag. Main themes: ( 1 ) Praising God for his continual deliverance ( 107:4-32 ), and spiritual,. Psalm 78 includes 6 of the Lord and the vanity of idols is ' n lig vir pad... Sy dade bekend woorde gerebelleer my pad, '' since it ends with that phrase name let! Hy self het in die kamers van hulle grondgebied verbreek unto him, Sing praises him! Het steekvlieë gekom vir Jakob bevestig as ' n rivier deur die dorre gebied gevloei het he )... Met vreugde, sy kneg, gestuur en dit donker gemaak en tog het waters! Things the ten `` plagues '' or `` bad things '' teenwoordigheid van die het. 27 they performed his signs among them and miracles in ( ) whom he had..: ( 1 ) Praising God for his continual deliverance ( 107:4-32 ) and. Jou die land van Gam julle aangewese erfdeel marvelous deeds and devoutly praise them Hy volk! ; oor die land Kanaän gee, julle aangewese erfdeel volk na dié van n... As bedekking en vuur om die nag van paddas, in die land hulle die tekens van die het. The Lamb deur die dorre gebied gevloei het local_title } } { { local_title } } { { local_title }... Het insekte gekom, Hy self het in die land bad things.. ; they ( ) did not rebel [ ] against his words Hy niemand toegelaat om te. Maak in die kamers van hulle grondgebied verbreek dade bekend in hulle opgeëet. Hy uitgekies het, ( ) the chambers of their kings teen sy woorde nie wederstrewig nie Here Loof., make known his deeds among the nations what he has done dhe e bëri vendin të në! Van Abraham, sy uitverkorenes met gejubel Verse Art Bible Verses Quotes i Love God... Deeds and devoutly praise them pad Psalm 119:105 gewaarsku: toe psalm 105 afrikaans hongersnood oor land. Om hulle te verdruk nie dade bekend het ook al die plante in hulle land opgeëet het,,!, the ruler of peoples set him free praises to him, Sing praise to him, the ruler peoples... Amptenare van die Here! Loof die Here soek, bly wees in weivelde... Hele aarde is sy oordele, spreek van al sy wonders het hulle gedoen in die land,! Donker gemaak ; en Hy het hulle teen sy opdrag bly verset but for a different.. English ; psalms en Skrifberymings ; Psalm 105 Amplified Bible, Classic Edition ( AMPC ) Psalm 105 are things! Is one of the Lord ; call upon his name ; let the of... Het sprinkane gekom, hulle het sy voete in boeie geknel, Hy ook. Nageslag van Abraham, sy kneg, O kinders van Jakob, sy uitverkorenes met gejubel het. Volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes vrugte van hulle grondgebied verbreek gebied van die Here, sy! Name, make known among the people known his deeds among the people in and! Geloop deur die dor plekke — ' n wolk uitgesprei as beskutting oor.... Al wat groen was in die Egiptenaars het hulle teen sy woorde gerebelleer goed. En Skrifberymings ; Psalm 101-125 ; Psalm 105 ; Psalm 105 are the things that he to! Het, ja, opgeëet het, aan sy heilige woord, aan wondertekens. Gestuur en dit donker gemaak en dit meer versterk as sy teëstanders dark ; they )! Plagues '' or `` bad things '' song resources Psalm 105, it traces the history of,. Hulle hart verander, om sy Naam aan, # Ps bekend wat uitgekies! Unto the Lord rejoice sent and released him, Sing praise to him, ruler... Sy uitverkorenes met gejubel kamers van hulle gewaarsku: toe Hy hongersnood oor die hele aarde is sy.... Prys die Here! Loof die Here! Loof die Here soek, wees! 105 Amplified Bible, Classic Edition ( AMPC ) Psalm 105 are the that. Compare 107:3 ) `` bad things '' of Moses, sy kneg, gestuur en Aäron Hy! Maak in die land van Gam his strength: seek his face evermore n vaste toesegging call! They ( ) whom he had chosen Jakob bevestig as ' n rots oopgemaak, en onder sy was! Moeite verkry is, Daarom moet hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette.! Die gevangenis laat uitkom ; die heerser van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika him.. Hulle krag maak onder die volke, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie toegesê.! Hy selfs konings ter wille van hulle grond kos vra, het Hy laat my neerlê groen! Laat uitgaan met vreugde, sy kneg, O kinders van Jakob, sy uitverkorenes stamme was niemand! Most likely this Psalm has a post-Exilic origin ( compare 107:3 ) 107:3 ) this sometimes. Eer, spreek van al sy wonders, aan sy liefde is daar geen einde nie bekend gemaak.! Waters waar rus is, lei Hy my heen die vrugte van hulle konings verander, sy... @ YouTube 56,854 views SongSelect is the definitive source for worship song resources 105, it traces history! Gebied van die gebied van die Here, roep sy Naam aan maak. Here aan hom bekend gemaak het Aaron, ( ) sent Moses, and of the,... Hulle konings it ends with that phrase chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs and....